Другие сайты

Фирма «1С» - http://www.1c.ru

Система «1С:Предприятие 8» - http://v8.1c.ru/

БУХ.1С  - http://www.buh.ru/